A mai manca il sunar – l’onn da corona da la MiMS

«A mai manca il sunar» di ina musicista da la MiMS, la Musica instrumentala Muntogna da Schons. Ella discurra per bleras musicistas e per blers musicists che sunan en ina musica instrumentala. Pervia da las mesiras da corona èsi numnadamain scumandà dapertut en Svizra da sunar e da far musica da cumpagnia. En il film «A mai manca il sunar – L’onn da corona da la MiMS» accumpogna Casper Nicca la pitschna cuminanza da musicistas e musicist durant quest onn curius. Tge muntada ha uschè in’uniun per commembras e commembers? Tge fa la pausa da provas e concerts cun els? E co vai enavant cun la musica? Il film da Casper Nicca mussa l’onn da corona or da la vista interna d’ina uniun da musica.

Am Sonntag, 7.2.2021 um 17:25 Uhr auf SRF1

Oder online:

https://rtr.ch/play/tv/redirect/detail/e772ffc9-f734-4ad3-b6a4-cbb91fe24eb5